none
 

Din perspectiva clientului, principalul avantaj al utilizării personalului temporar (în misiuni de muncă de temporară) este legat de capacitatea rapidă de reacţie la fluctuaţiile volumului de activitate şi ale competenţelor necesare în organizaţie.

Soluţiile APT de muncă temporară sunt menite să răspundă optim acestor cerinţe şi se bazează pe următoarele servicii:

- Angajarea personalului cu respectarea de către APT a tuturor obligațiilor legale, legate de contractele de muncă temporară, dosarele de personal, pontaj, calculul și plata drepturilor salariale, gestiunea beneficiilor, întocmirea și depunerea fișelor fiscale, medicina muncii și instructajele generale de sănătate și securitate în muncă .
- Gestionarea relațiilor cu angajații din perspectiva prelungirii misiunilor de muncă temporară, eliberarea de adeverințe, soluționarea abaterilor disciplinare;
- Inlocuirea rapidă a personalului temporar devenit indisponibil;
- După finalizarea misiunilor, realocarea personalului APT în noi misiuni de muncă temporară la alți clienți sau, după caz, încetarea contractelor de muncă temporară;
- Raportarea transparentă a costurilor legate de personalul APT în muncă temporară conform cerințelor și periodicității cerute de client.

Experiența noastră în acest domeniu se leagă mai ales de poziții în domeniile IT, BPO, finanțe-bănci, servicii pentru operațiuni de front și back office, relații clienți, suport vânzări, financiar, secretariat, asistent personal și personal de vânzări.
Preocuparea noastră pentru managementul calității acestui serviciu, este demonstrată de obținerea certificării ISO9001:2008 și reflectă eforturile depuse în ultimii ani pentru îmbunătățirea proceselor interne și procedurarea activității.

Cele mai frecvente beneficii pentru client, oferite de sistemul de lucru folosind angajați APT în misiuni de muncă temporară se leagă de :

- Flexibilitate în dimensionarea resurselor de personal în funcţie de necesităţile concrete ale activității;
- Acces rapid la forţă de muncă preselectată, calificată şi flexibilă;
- Costuri reduse cu pachetele de beneficii acordate personalului APT în muncă temporară datorită discounturilor de volum pe care le avem de la furnizorii noștri;
- Capacitatea de a oferi şi gestiona o paletă largă de beneficii pentru personalul temporar (tichete de masă, telefon mobil, servicii medicale, decontarea transportului etc.);
- Degrevarea clientului de responsabilitatea administrării personalului;
- Controlul şi predictibilitatea costurilor;
- Reducerea riscurilor asociate proceselor de gestiune a resurselor umane;
- Reducerea costurilor corespunzătoare funcţiilor administrative de personal;
- Posibilitatea ca, la încetarea misiunii, clientul să angajeze personalului temporar.

În funcție de necesitățile clienților, putem completa serviciile de muncă temporară cu recrutarea și selecția angajaților și/sau servicii caracteristice externalizării complete a activității, cum ar fi managementul performanței și dezvoltarea personalului. În toate situațiile, pentru fiecare client alocăm un responsabil de cont pentru realizarea unei colaborări și comunicări cât mai eficiente.