none
 

SERVICII DE SALARIZARE (PAYROLL) si ADMINISTRAREA DOSARELOR DE PERSONAL

Salarizarea este o parte vitală a oricărei organizații, un proces critic căruia trebuie să i se acorde toată atenția. Salarizarea necesită acuratețe, păstrarea confidențialității, capacitate rapidă de procesare, cunoașterea la zi a legislației specifice, pe scurt, necesită personal dedicat și instruit și aplicații informatice actualizate permanent la reglementările domeniului.

Ținând cont de complicațiile, costurile și riscurile asociate, multe organizații din țările avansate și din ce în ce mai multe și în România decid să externalizeze salarizarea unor furnizori specializați. Vă propunem formula APT de salarizare care vă conferă un serviciu eficient, realizat la înalte standarde de calitate. Preocuparea noastră pentru managementul calității serviciului de salarizare, este demonstrată de obținerea certificării ISO9001:2008 și reflectă eforturile depuse în ultimii ani pentru îmbunătățirea proceselor interne de salarizare și procedurarea activității.

Serviciul de salarizare APT poate fi livrat în mai multe variante, în funcție de cerințele clientului, de la externalizare completă a serviciului, inclusiv activitatea de administrare a dosarelor de personal și alocarea unui specialist APT la sediul clientului, până la variante parțiale care se referă doar la procesarea efectivă a salariilor. Deși am definit 4 pachete standard, putem personaliza mai mult oferta pentru fiecare client.

Pachetele standard de salarizare APT:

APT Payroll Basic – include calculul salarial pe baza datelor angajaților și a orelor lucrate puse la dispoziție de client. Rezultatul este fișierul cu ștatele de plată lunare, raportul de contribuții salariale lunare datorate către stat, generarea declarațiilor salariale, generarea fișierului necesar plății salariilor pe card, transmiterea fluturașilor de salarii (prin e-mail sau în plicuri securizate), realizarea și depunerea fișelor fiscale.

APT Payroll Bronze – include serviciul Basic plus realizarea unui set de rapoarte periodice personalizate, depunerea online a declarațiilor salariale, întocmirea declarațiilor pentru statistică și actualizarea informațiilor în sistemul REVISAL.

APT Payroll Silver – include servicul Bronze plus serviciul de administrare a dosarelor de personal, generarea tuturor documentelor de personal, precum și eliberarea de adeverințe pentru angajați.

APT Payroll Gold – include serviciul Silver plus acces la portalul de resurse umane aptHR pentru gestionarea datelor de personal, a angajărilor, pontajului și raportare. Prin acest pachet beneficiați și de consultanță în legislația muncii, întocmirea dosarului de recuperarea sumelor de la FNUASS. De asemenea, vă putem pune la dispoziție un specialist APT care să lucreze chiar la sediul Dvs.

Beneficiile externalizării salarizării cu servciile APT Payroll se înscriu în cel puțin una din următoarele zone:

- Salarizare fără angajarea de personal specializat sau investiții costisitoare în infrastructură și software specializat;
- Salarizare cu înalt grad de acuratețe a calculelor și fără riscuri de amenzi sau penalități cauzate de neaplicarea la timp a modificărilor legislative;
- Degrevarea organizației de procesul birocratic de întocmire și menținere a dosarelor de personal;
- Salarizare cu asigurarea deplinei confidențialități a salariilor;
- Evitarea problemelor cauzate de eventuala fluctuație a personalului care se ocupă de salarizare în cadrul organizației;
- Generarea de rapoarte complexe și personalizate care pot susține o bună analiză financiară.
- Consultanță specializată și implementarea de bune practici pe baza cazuisticii bogate la care avem acces ca furnizor de servicii specializate.

Menţionăm că toate procesele noastre de salarizare și administrarea a dosarelor de personal sunt susținute de aplicații software profesionale integrate cu propria aplicația de management a resurselor umane, aptHR.